Larm & Tele <3 Låscenter = SANT

Från och med månadsskiftet maj/juni blir Låscenter och Larm & Tele & Säkerhetsteknik i Västerås AB en enda stor familj.

Samarbetet kommer innebära att Larm & Tele’s tidigare egna arbeten hädanefter kommer gå genom Låscenter’s administration samt att Larm & Tele’s två medarbetare till 100% kommer gå under Låscenters flagga. Larm & Tele har i flera år arbetat åt Låscenter som underentreprenör ungefär drygt 20% och sedan haft sina egna arbeten och kunder.

Vi är otroligt glada över denna konstellationen då Larm & Tele bidrar med ovärderlig kompetens samt två pigga och glada själar.

Maurizio ”Mavve” Marchetti och Katarina ”Kattis” Marchetti, välkommen till Låscenter på riktigt, vi hoppas att ni kommer trivas.