Låscenter fortsätter leverera åt Region Västmanland

Då står det klart att Låscenter fortsätter att leverera lås och säkerhet åt Region Västmanland som första entreprenör i ytterligare 4 år (1 år med möjlighet till förläggning med 1 år, 3 st. gånger totalt).

”-Vi är otroligt glada att vi får fortsatt förtroende hos regionen, då vi har många års erfarenhet att arbeta med regionens alla fastigheter så vet vi ganska exakt vad som förväntas av oss.”

Avtalet tecknas efter vunnen offentlig upphandling och börjar gälla från och med 1 Januari 2020.

Vill du veta mer om projektet eller liknande uppdrag kontakta vår ansvarig projektledare Mikael!