Produkter och leverantörer


Vi väljer leverantörer med stor omsorg och jobbar enbart med marknadsledande produkter och leverantörer som står för kvalité!
Nedan finner du ett litet axplock av de leverantörer, grossister och partners vi samarbetar med..

  Lås och beslag

Ett riktigt bra lås är grunden till all säkerhet men det fodras mer än en låscylinder. Lås och beslag är grundpelaren i vår verksamhet och det är med all säkerhet vår spetskompetens. För det allra flesta handlar lås och beslag om att hålla obehöriga utanför men det kan likaväl handla om att få ut människor vid t.ex. en nödsituation. Det kan alltså vara livsviktigt att ha koll på vilka regler och krav som gäller för just sin typ av lokal eller fastighet.
Oavsett vilken systemstorlek eller typ som efterfrågas, erbjuder vi en säker och behovsanpassad lösning. Vi arbetar med alla marknadsledande leverantörer och erbjuder enbart kvalitetsprodukter.

  Larm

Det är bevisat att ett inbrottslarm är det mest effektiva sättet att förebygga ett inbrott. Ett larmsystem idag är mycket avancerade men ändå lättanvänt. Men när det gäller inbrottslarm så finns det inga färdiga lösningar utan varje lösning är unikt utformad efter behov och krav. Larmet kan installeras individuellt eller i kombination med t.ex. passersystem, kameraövervakning, belysning, motorlås eller liknande, bara fantasin sätter gränser. Inbrottslarm kan även i vissa fall vara ett grundkrav för att Du ska kunna teckna en försäkring.

Passerkontroll

För att underlätta men även säkerställa att rätt person med rätt behörighet rör sig i din fastighet eller i dina lokaler är ett passagesystem den rätta lösningen för dig. Fördelen med ett passersystem kontra en traditionell nyckel är att en passerbricka alltid går att spärra och ersätta om den tappas bort eller hamnar orätta händer men om du däremot förlorar en nyckel behöver du kanske byta cylindrar eller i värsta fall ett helt låssystem. Du styr enkelt vem, var och när personer får tillträde. Passersystemet kan anpassas i flera olika varianter och lätt integreras med porttelefoni, bokningssystem för t.ex. tvättstugan, bastun eller konferenslokalen samt även med larm.

Vi är en certifierad servicestation för alla stora låssystem vilket innebär att vi får tillverka och leverera patenterade låssystem och nycklar.

Tommy

  Dörrautomatiker

Tillgänglighetsanpassning är ett långt ord som man hör allt oftare, detta innebär kort att man enligt lag skall göra lokaler och fastigheter tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vi levererar, installerar och utför service på dörrstyrande produkter t ex dörrautomatiker, dörrstängare och karuselldörrar. Vi har även produkter för att handikappsanpassa entrésystem i bostäder och offentliga miljöer.

  Kameraövervakning

Kameraövervakning är branschens mest tekniktunga område, med en enorm utvecklingstakt. Lättade regler för innehav av kameraövervakningsutrustning har gjort att allt fler installerar övervakningskameror i bostad och på arbetsplatsen. Vi levererar kameror med branschledande bildkvalitet, prestanda och mångsidighet. Bildkvaliteten gör dessa kameror idealiska för de mest utmanande säkerhetsscenarier.

Förvaringsskåp

Ditt förvaringsskåp är inte bara till för att skydda värdesaker vid inbrott utan kan också skydda viktiga ägodelar mot brand. Vi kan tillhandahålla alla typer av förvaringsskåp – från det enklaste nyckelskåpet till det mest avancerade värdeskåpet. Skåpen levereras med nyckel, kodlås eller integreras med ert passersystem. Vi utför service och certifierade ingrepp i Ditt skåp och återställer det så att gällande klassificering kvarstår.