Låscenter levererar lås och beslag till nya Sjukhuset i Sala

Låscenter får av ByggDialog förtroendet att leverera lås, beslag, tillgänglighetsanpassning samt nödutrymning till nya sjukhuset i Sala.

Projektet omfattar både nybyggnation och ombyggnation av befintlig byggnad vid Västmanlands sjukhus i Sala, med en total byggnadsyta på ca 18 385  m2. Syftet med projektet är att samla verksamheten och vården till en sammanhållen byggnad med säkra, tillgängliga, ändamålsenliga och attraktiva vårdmiljöer.

Första leveransen från Låscenter sker i slutet av 2020 och kommer sedan ske etappvis under hela 2021.
Uppskattningsvis rör det sig om ca 600-700 dörrmiljöer som ska beslås med dörrautomatiker, elektroniska och mekaniska lås, cylindrar, trycken och behör. Sjukhuset beräknas i nuläget stå klart sommaren 2022.

Vill du veta mer om projektet eller liknande uppdrag kontakta vår ansvarig projektledare Tobias!

 

Här nedan kan ni hitta olika media skriva om sjukhuset.

https://regionvastmanland.se/om-regionen/byggprojekt-och-moderniseringar/byggprojekt-sala-sjukhus/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/regionradet-nya-sjukhuset-ar-fardigt-2021-om-allt-gar-som-det-ska

https://www.salaallehanda.com/artikel/sa-ska-salas-nya-sjukhus-se-ut

 

 

Dela