RCO M5 Mega Certifiering

Vi säger grattis till Adam Blomkvist som idag blivit Certifierad av RCO i R-CARD M5 MEGA.

Därav är han då en certifierad RCO Tekniker.

Fakta om RCO M5 Mega: 
Mega är en tilläggsprogramvara till M5 för integrerat larm.
Programmodulen MEGA gör att systemet kompletteras med inbrottslarm och brandvarning helt integrerat med passerkontrollen.
Med MEGA finns inte längre behov av att bygga dubbla system utan larmgivarna i form av detektorer och magneter kopplas istället till passagesystemets dörrkontrollenheter.

Administrationen av användarnas larmbehörigheter kan skötas centralt från passersystemets klient istället för lokalt på respektive anläggning, vilket är tids- och kostnadsbesparande. Både handhavande och inlärning underlättas. En fördel för den som ansvarar för säkerheten är också att samtliga passer- och larmhändelser från alla anläggningsdelar finns samlade i samma system. 

Larmet är godkänt enligt SSF 1014 upp till larmklass 3/4. Kräver certifiering för driftsättning.

 

 

 

 

Dela