Socialtjänstens hus

Tillsammans med NCC och Hemfosa har Låscenter under hösten projekterat och tagit fram handling för Socialtjänstens hus S6 i Västerås.
Nu är det klart att vi tillsammans går vidare mot produktion under 2020!

Markarbeten påbörjas efter årsskiftet och huset beräknas vara färdigställt under fjärde kvartalet 2021.

Samarbetet är unikt i sitt slag och samarbetsformen gör att parterna genomför uppdraget med projektets bästa i fokus.
I den första fasen har parterna gemensamt arbetat fram handlingar och riktpris för projektet och nu har entreprenadkontraktet värt ca 250 MKR tecknats.

Läs mer här: NCC.se

Vill du veta mer om projektet eller liknande uppdrag kontakta vår ansvarig projektledare Mikael!

Dela