Structor i Västerås

Låscenter har uppdaterar säkerheten i Structor’s lokaler i Västerås med en ny helhetslösning.

Eftersom Structor’s lokaler inhyser flera olika bolag med varierande arbetstider måste lokalerna vara lättillgänglig för behöriga både tidig morgon som sen kväll.
Risken för obefogade larm är överhängande men med den nya lösningen minimeras denna risken och systemet ger användaren ett tryggare handhavande samtidigt som vi höjer säkerheten avsevärt.

Vill du veta mer om projektet eller liknande lösning kontakta gärna vår ansvariga projektledare Tobias Rojas

Dela